Қунут дуосиЎқилиши: Аллоҳумма инна настаъийнука ва настағфирука ва настаҳдиик. Ва нуъминубика ва натуубу илайк. Ва натаваккалу ъалайк ва нусний ъалайкал хойра. Куллаҳу нашкурука ва лаа накфурук. Ва нахлаъу ва натруку май-йафжурук.
Аллоҳумма иййаака наъбуду ва лака нусоллий ва насжуд. Ва илайка насъаа ва нахфид. Наржуу роҳматака ва нахшаа ъазаабак. Инна ъазаабака бил куффаари мулхиқ.

Ўқиладиган жойлари:
Витр намозининг учинчи ракатида Фотиха ва зам сура ўқигандан кейин қўлларини қулоққа кўтариб такбир (аллоҳу акбар) айтиб, қайтадан қўлларини боғлагандан кейин ўқилади.